Interne vertrouwenspersonen

(voor kinderen en ouders, als zij te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag):

Guus Bunnik - g.bunnik@14e-montessori.nl, onderbouw, middenbouw

En

Marjotta Bouws - m.bouws@14e-montessori.nl, bovenbouw

Externe vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en niet verplicht vertrouwelijke informatie over ernstige zaken (grensoverschrijdend gedrag, seksuele intimidatie, seksueel misbruik, discriminatie, etc.) te delen met de schooldirecteur en bestuur. De interne contactpersoon heeft die meldplicht wel. De stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel beschikt over een onafhankelijke, externe vertrouwenspersoon:

Mevrouw Minke Fuijkschot

Email: mfuijkschot@hetabc.nl

Zie ook de website van Ooada, deze pagina