Aanmelden leerlingen

Ouders die belangstelling voor onze school hebben kunnen zich aanmelden, nadat ze één van de informatieochtenden hebben bezocht. De informatieochtenden worden door het schooljaar heen georganiseerd. Op een informatieochtend worden de belangstellenden ontvangen in het atrium van de school. De directie houdt een praatje over het montessorionderwijs en aansluitend worden de ouders door kinderen rondgeleid en bezoeken zij de klassen.

De informatieochtenden beginnen om 9.00 uur en duren tot 10.15 uur.

Ontvangst in het Atrium Elandsstraat 42.

Als u een informatieochtend wilt bezoeken, dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij onze administratie of via de mail:

directie@14e-montessori.nl

________________________________________________________________________________________________________________

Onze school volgt de stedelijke toelatingsprocedure. De procedure en bijbehorend tijdschema zijn voor alle scholen gelijk.

Het jaar is opgesplitst in drie perioden, te weten:

  • Periode 1: oktober, november, december, januari.
  • Periode 2: februari, maart, april, mei.
  • Periode 3: juni, juli, augustus, september.

Als u uw kind heeft opgegeven voor onze school, krijgt u ongeveer zes maanden voordat het kind vier jaar wordt, bericht van plaatsing. Tot die tijd staat het kind bij de school als aangemeld. Er is een volgorde in het toelaten van de kinderen.

Broertjes en zusjes van kinderen die al op school zitten, worden automatisch geplaatst. Dan komen de kinderen aan de beurt van wie de ouders de school als eerste hebben aangemerkt op hun keuzelijst en die binnen hun persoonlijk voorrangsgebied valt. In het toelatingsbeleid wordt gebruik gemaakt van de begrippen voorrangsschool en voorkeursschool. Een voorkeursschool is niet altijd ook voorrangsschool. Ligt de school voor de ouders ver van het woonadres, dan vervalt de voorrang in de keuze.

Op dit moment kunnen alle aangemelde kinderen uit het voorrangsgebied worden geplaatst. Ouders die geen montessorionderwijs in hun voorrangsgebied hebben, maar wel kiezen voor montessorionderwijs, maken op dit moment een grote kans geplaatst te kunnen worden. Hierover is altijd vooraf even contact met de directie van de school.

Stedelijk Toelatingsbeleid Basisonderwijs