Naschoolse opvang

De naschoolse opvang is gevestigd in Elandsstraat 101. Is deze locatie vol, dan is er (met vervoer) plek bij Tante Katuin.

Voor informatie over voorzieningen van naschoolse opvang kunt u zich

wenden tot:

Partou