Schooljaar 2023-2024

Studiedagen 23-24

29 september

30 oktober 

20 november

02 en 05 februari - Verslagschrijfdag

16 februari

02 april

21 mei

20 juni

21 en 24 juni - Verslagschrijfdag

 

Vakantierooster 2023-2024

Herfstvakantie 21 oktober t/m 29 oktober 2023

Kerstvakantie  23 december 2023 t/m 7 januari 2024

Voorjaarsvakantie 17 februari t/m 25 februari 2024

Pasen  29 maart (Goede Vrijdag) en 1 april 2024 (Tweede Paasdag)

Meivakantie  27 april t/m 12 mei 2024

Hemelvaart  9 mei 2024

Pinksteren 20 mei 2024

Zomervakantie 20 juli  t/m 01 september 2024