Schooljaar 2019 - 2020

Studiedagen

Maandag16 September
Vrijdag18 oktober
Maandag25 november
Vrijdagmiddag20 december
Vrijdag24 januari
Maandag27 januari
Vrijdag14 februari
Woensdag 18 maart
Vrijdagmiddag3 juli

Vakantierooster 2019-2020

Herfstvakantie 19 oktober t/m 27 oktober 2019

Kerstvakantie 21 december 2019 t/m 5 januari 2020

Voorjaarsvakantie 15 februari t/m 23 februari 2020

Meivakantie 25 april t/m 10 mei 2020

Pinksteren & studieweek 30 mei t/m 7 juni 2020

Zomervakantie 4 juli t/m 16 augustus 2020