Passend Onderwijs

Met de wet op het Passend Onderwijs moeten de scholen hun aanbod en begeleiding voor de kinderen zo inrichten, dat zij daarmee goed aansluiten op de behoefte van het kind.

Op de 14e Montessorischool werken wij in heterogene groepen en volgen de kinderen zoveel mogelijk een individuele leerlijn. Hiermee proberen wij zo goed mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkeling van het kind. Toch zijn er kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Dan kan op cognitief gebied zijn, maar ook op sociaal emotioneel gebied.

Wij werken met een breed aanbod van extra ondersteuning. Een aantal leraren in het team is bevoegd om deze onderwijsarrangementen te verzorgen. De onderwijsarrangementen sluiten aan op de vraag vanuit school. Zo is er een extra aanbod voor taal, verbonden aan de VVE, is er spelbegeleiding, een aanbod voor hoogbegaafden in de Bovenkamer en motorische remedial teaching.

In het School Ondersteuning Profiel (SOP) leest u onze visie op passend onderwijs en de verantwoording van de zorgmiddelen die de school ontvangt.

 

Lees meer: