Het bestuur


De 14e Montessorischool “De Jordaan” is een openbare school. De school maakt deel uit van de Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel, een bestuur met 22 scholen. De scholen zijn verspreid over de stadsdelen Centrum, Oud Zuid, Zuideramstel en kennen een diversiteit aan onderwijsvisies. Onder de 22 scholen zijn zes montessorischolen. Deze scholen werken samen op het gebied van ontwikkeling van het montessori-onderwijs.

Voor meer informatie over het schoolbestuur kunt u terecht op de site van: 

Openbaar Onderwijs aan de Amstel