Medezeggenschapsraad

 2022/2023

Oudergeleding:

Olivier Genoud

Liset Hamming (GMR)

Roderick van der Lee

Arjan Linnenkamp (voorzitter)

 

Teamgeleding:

Marjotta Bouws

Martina Laarman

Clemens Wenneker (secretaris)

Marcella Teijsen (GMR)

De MR heeft een eigen e-mailadres: mr@14e-montessori.nl

Alle leden zijn opgenomen in de distributielijst achter dit e-mailadres.

Medezeggenschapsraad 14e Montessorischool De Jordaan