Medezeggenschapsraad

De samenstelling MR:

Oudergeleding:

Marc van de Put (vader van Melle),

Vanessa Ramaker (moeder van Max en Ravi),

Bart de Graaf (vader van Oscar en Emile),

Marc Stekelenburg (vader van Mette en Ole),

Thijs Gitmans (vader van Jimi),

Arjan Linnekamp (vader van Lorenzo en Aida),

Stephanie Bleijerveld (moeder van Sophia) vertegenwoordigt de MR in de GMR van OOadA.

Teamgeleding:

Ietje Vogels (MB3),

Marjotta Bouws (BB2),

Liza van der Waal (OB4),

Clemens Wenneker (MB4),

Sandrine van Eerde (MB1).

De MR heeft een eigen e-mail adres: mr@14e-montessori.nl

Alle leden uit zowel de team-geleding als de oudergeleding zijn opgenomen in de distributielijst achter dit mail-adres.

Medezeggenschapsraad 14e Montessorischool