Medezeggenschapsraad

De samenstelling MR:

Oudergeleding:

Marc Stekelenburg (vader van Mette en Ole) Voorzitter.

Thijs Gitmans (vader van Jimi) Arjan

Linnekamp (vader van Lorenzo en Aida)

Wessel van Kampen (vader van Junhee)

Roderick van der Lee (vader van Isabele)

Teamgeleding:

Ietje Vogels (MB3)

Marjotta Bouws (BB2)

Clemens Wenneker (MB4)

Marcella Teijsen (BB2)

Petra Bensdorp (OB2)

De MR heeft een eigen e-mail adres: mr@14e-montessori.nl

Alle leden uit zowel de team-geleding als de oudergeleding zijn opgenomen in de distributielijst achter dit mail-adres.

Medezeggenschapsraad 14e Montessorischool