Medezeggenschapsraad

De samenstelling MR:

Oudergeleding:

Arjan Linnenkamp (vader van Aida) Voorzitter

Linnekamp (vader van Lorenzo en Aida)

Wessel van Kampen (vader van Junhee)

Roderick van der Lee (vader van Isabele)

Teamgeleding:

Ietje Vogels (MB3)

Marjotta Bouws (BB2)

Clemens Wenneker (MB4)

Marcella Teijsen (BB2)

Martina Laarman (OB3)

De MR heeft een eigen e-mail adres: mr@14e-montessori.nl

Alle leden uit zowel de team-geleding als de oudergeleding zijn opgenomen in de distributielijst achter dit mail-adres.

Medezeggenschapsraad 14e Montessorischool