Medezeggenschapsraad

 2023/2024

Personeelsgeleding:

  1. Marjotta Bouws

  2. Martina Laarman

  3. Marcella Teijsen (GMR)

  4. Clemens Wenneker (secretaris)

Oudergeleding:

  1. Olivier Genoud

  2. Liset Hamming (GMR)

  3. Adrie Gunther

  4. Marijs van Weelderen  (voorzitter)

De MR heeft een eigen e-mailadres: mr@14e-montessori.nl

Alle leden zijn opgenomen in de distributielijst achter dit e-mailadres.