Social Schools

Wij gebruiken Social Schools om informatie op eenvoudige en snelle wijze met u te delen. We hopen hierdoor de communicatie te
verbeteren zodat u beter op de hoogte bent van ontwikkelingen van uw kind en de school. De app wordt gebruikt gaan om u uit te nodigen voor de 10 minuten gesprekken met de leerkracht van uw kind en op een snelle maniermet u te communiceren zoals bijvoorbeeld hoe laat de bus van een schoolreisje verwacht wordt op de appeltjesmarkt.

Hoe krijgt u toegang tot de app:
Eerst downloadt u de app van Social Schools 3.0 in de App (iOS) of Playstore (Android)
Als u geen smartphone heeft kunt u ook gewoon inloggen via de web-applicatie.
Mocht u geen link hebben ontvangen of u kunt u hem niet meer activeren
neem dan contact op met de administratie.

In de rechte linkjes staat meer informatie over Social Schools.