Dit is de 14e Montessorischool

Onze school is een openbare basisschool. Er is ruimte en respect voor de uiteenlopende achtergronden van de leerlingen. De ideeën en uitgangspunten van Maria Montessori vormen de basis voor ons onderwijs. De individuele ontwikkeling van de kinderen staat centraal, op cognitief, sociaal-emotioneel en creatief gebied. Wij streven ernaar de kinderen door vrije werkkeuze zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid voor werk en gedrag bij te brengen. Het is al weer een tijd geleden dat Montessori haar visie op opvoeding en onderwijs ontwikkelde. De basisideeën van haar visie zijn nog heel actueel en krachtig. Er zijn ook nieuwe ontwikkelingen en inzichten in het onderwijs en de school heeft een open houding ten aanzien van deze ontwikkelingen. Wij doen ons best om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs en deze, daar waar mogelijk, een plek te geven binnen onze school.