Leerlingenraad

De organisatie van de leerlingenraad:

  • Uit de groepen 4 t/m 8 wordt per groep 1 leerling (een jongen of een meisje) gekozen die namens de groep het woord zal voeren in de leerlingenraad. Er mogen geen invallers in de leerlingenraad.
  • De leerlingen blijven in principe 1 jaar lid van de leerlingenraad. In april worden er nieuwe< leden gekozen. Mocht een lid voortijdig aftreden, dan wordt er in de betreffende klas een nieuw lid gekozen.
  • De leden kiezen in de eerste vergadering een voorzitter en een secretaris.
  • Ook kiezen de leden iemand die iedere bijeenkomst notulen maakt. Deze notulen worden tevens gemaild naar het team, de MR en de OR.
  • Bij elke vergadering is de directie als adviseur en begeleider aanwezig.
  • De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas.